Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Púť do Reichenau
1. júla 2006, Mittelzel, Reichenau
Dnes sme putovali do Reichenau vzdať úctu našim vierozvestcom - svätým Cyrilovi a Metodovi. Arcibiskup Metod bol v Reichenau z politických dôvodov väznený 6 rokov.

Páter Polák nám pripomenul, že kresťan si má síce zachovať detskú nevinnosť, no po náboženskej a ľudskej stránke má byť vyzretou osobnosťou, aby naša viera nekončila chodením do kostola a recitovaním modlitbičiek a aby sme aj po východe z kostola pamätali, že sme kresťania a prečo sme do kostola vlastne šli.

Páter nás vyzval k jednote a spolupatričnosti na všetkých úrovniach, ktoré nás denne rozdeľujú - názorové, politické, národnostné, náboženské.. Väčšina ľudí si jeho výzvu vzala k srdcu a aj na cestu domov.

Otec František sa poďakoval všetkým tým krajanom, ktorí šíria DOBRÚ ZVESŤ okolo seba a do sveta lubovoľným spôsobom, či už hovorovo, tlačovo, alebo aj internetom, pretože - ako povedal, svätý Metod by bol zrejme s radosťou použil internet, keby bol býval v tom čase už existoval.
počet fotografií: 16
návrat

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ