Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Púť do Mariastein ku Dňu Matiek
10. mája 2009, Mariastein
Aj tento rok poriadala SKM púť do Mariastein. Hlavný koncelebrant bol ThDr. Mons. Doc. Bartolomej Urbanec, ďalej koncelebrovali Vdp. Jurčišin, páter Alojz Ondrejka, páter Antonín Špaček, Vdp. Štefan Vagovič a otec František - spolu šesť kňazov. Pri tejto púti si otec Alojz Ondrejka pripomenul aj svoje zlaté (50-ročné) jubileum kňazskej vysviacky. Po svätej omši bolo tradičné pohostenie u reholných sestier - Františkáni.

Fotografie zhotovil krajan Mišo a zaslal otec František, ďakujeme!
počet fotografií: 41
návrat

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ