Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Tri krsty dospelých
20. mája 2009, Zurich - SKM
Krajanky Coganová Ivana, Bologhová Timea a Ivanin snúbenec z Anglicka Morley Timothy, prijali dňa 20.5.2009 sviatosti uvedenia do kresťanského života: krst, birmovanie a prvé sväté prijímanie. Slávnosť sa niesla v duchu rodinnej atmosféry, no bola zároveň hlboko duchovne prežitá - konala sa v kostole sv. Jána Bosca na talianskej misii dňa 20.5.2009 pri pravidelnej večernej stredňajšej omši, na vigíliu sviatku Nanebovstúpenia Pána.

Fotografie zhotovila pani Katka G. a zábery poskytol otec František, ďakujeme!
počet fotografií: 72
návrat

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ