Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Vianočná duchovná obnova 2010
27. novembra 2010, Zurich, SKM
Tak ako každý rok, i pred týmito Vianocami sa naši krajania pripravujú na vianočné sviatky duchovnou obnovou, ktorú pred týmto adventom viedol Vdp. Jozef Ižold, SDB. Páter Ižold prezentoval niekoľko skutočne inšpirujúcich myšlienok, ktoré doplnil symbolickou schémou fungovania slobodnej vôle, rozhodovania sa, hriechu, milosti.. Vďaka otcovi Jozefovi za veľmi motivujúce slová a obetavú prípravu, i otcovi Františkovi, ktorý vždy organizačne stojí za týmito akciami.

Je veľmi povzbudzujúce vidieť i v dnešnej konzumnej dobe, že sa dá na sviatky príchodu Krista pripraviť aj oveľa inak, ako len darčekovacím biznisom, plnením si pupkov a tupým snením aspoň raz ročne, pokým nám pri nablbých pesničkách po domoch lozia červení dedovia so zlodejským pytlom na hrbe.
počet fotografií: 8
návrat

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ