Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Nedeľná sv. omša s pátrom Štefanom Haulíkom
11. decembra 2011, Zurich SKM
Dnes ku nám do Zurichu na SKM zavítal otec Štefan Haulík odslúžiť pre krajanov svoju novokňazskú svätú omšu v slovenskom jazyku. Po omši sme boli pozvaní na prípitok i nedeľný "gipfel" a strávili sme tak spoločne príjemné dopoludnie v priateľskej atmosfére. Za hodnotný zážitok spoločne ďakujeme!
počet fotografií: 13
návrat

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ