Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Púť do Reichenau
30. júna 2007, Reichenau
Kažodoročná púť do Reichenau - za fotografie ďakujeme otcovi Františkovi a pani Marienke.

- - - slovami pátra Poláka - - -

DNES - DŇA 30.JÚNA 2007 sa konala už tradičná púť Slovákov našej SKM do REICHENAU.

Púť je venovaná pamiatke a úcte našich svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda. Arcibiskup Metod, podľa historických a podložených náznakov, bol práve v tomto kláštore (Reichenau Mittelzel) 3 roky zajatý, súdený a násilne zadržiavaný (roky 870 až 873). Oslobodený bol až na osobitný zásah pápeža Jána VIII.

Na sv. omši sa zúčastnilo niečo do 40 našich veriacich. Po sv. omši ešte približne polovica zostala na spoločnom posedení v blízkej reštaurácii.
Otec František.
počet fotografií: 10
návrat

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ