Lekári

MUDr. Helena Pastorová

Všeobecná a interná medicína
Bahnhofplatz 3
8001 Zürich
h.pastorova@b3-praxis.ch